Protest został zawieszony – dziś spotkanie z firmą EMC i Zarządem Powiatu

  • 3.03.2016, 01:09
  • (fox)
Protest został zawieszony – dziś spotkanie z firmą EMC i Zarządem Powiatu
Protestujący pracownicy kwidzyńskiego szpitala opuścili budynek starostwa powiatowego. Po dwóch dniach okupowania budynku przy ul. Kościuszki pielęgniarki i pracownicy medyczni udali się do domów, z nadziejami na rozwiązanie palących problemów. Do sali obrad wrócą jednak już dziś (czwartek, 3 marca). O godz. 13.00 protestujący spotkają się bowiem z przedstawicielami firmy EMC Instytut Medyczny oraz Zarządem Powiatu Kwidzyńskiego.  -Pojawiła się wola rozmów – stwierdził Mirosław Górski. -Jest więc szansa na dalsze rozmowy, a być możne na osiągnięcie jakiegoś porozumienia czy kompromisu.

M. Górski, radny powiatu i ordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, cieszył się, że protest i poruszane problemy trafiły do świadomości wielu mieszkańców. Nie tylko tych z powiatu kwidzyńskiego, ale na znacznie większą skalę.

Na zakończenie dwudniowej akcji podsumowano efekty działań oraz odczytano rezolucję uczestników protestu pracowników Spółki „Zdrowie w „Kwidzynie” (treść publikujemy poniżej). Zaapelowano również do władz państwowych, podkreślając patologiczną prywatyzację spółki w Kwidzynie, prosząc jednocześnie o pilne uchwalenie aktów prawnych uniemożliwiających przejmowanie samorządowych szpitali przez prywatnych inwestorów.

-Od trzech lat doświadczamy negatywnych skutków takiego działania. W trosce o przyszłość naszego szpitala podjęliśmy obecnie czynny protest. Uważamy, że prywatyzacja tego rodzaju prowadzi do pogorszenia sytuacji pracowników i pacjentów. Nastawione na zysk spółki uszczuplają środki przeznaczone na leczenie, obniżają jakość świadczeń i wyzyskują zatrudnionych na nich pracowników. Naruszona zostaje zasada samorządowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Uważamy, że tylko szybkie wprowadzenie ograniczeń prawnych może powstrzymać i uratować wiele placówek przed ich przewłaszczeniem i utratą kontroli  nad ich funkcjonowaniem – podkreślali protestujący.

 

 

 

REZOLUCJA

UCZESTNIKÓW PROTESTU PRACOWNIKÓW SPÓŁKI ZDROWIE W KWIDZYNIE

PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 29.02 -02.03. 2016 W STAROSTWIE POWIATOWYM W KWIDZYNIE

Protest nasz prowadziliśmy w przekonaniu, że działania zarządu Powiatu Kwidzyńskiego polegające na wydzierżawieniu i przyrzeczeniu sprzedaży większości samorządowych udziałów w spółce „ZDROWIE” są działaniem błędnym i szkodliwym z punktu widzenia interesu pracowników i pacjentów. Prowadzone przez nas dyskusje i konsultacje upewniły nas w tym przekonaniu. Domagamy się wycofania się z zawartej umowy przedwstępnej i zachowania samorządowej własności spółki. Uważaliśmy i uważamy, że konieczne jest opracowanie strategii rozwoju naszego zakładu w krótkiej i długiej perspektywie, a odpowiedzialność za jej opracowanie przyjąć powinny na siebie władze samorządowe powiatu – oczywiście we współpracy z zarządem i pracownikami szpitala. Domagamy się także etapowego rozwiązania naszych postulatów płacowych i podwyższenia wynagrodzeń, które od wielu lat nie były waloryzowane. Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów w tej sprawie.

Uczestnicy protestu uznają, że należy przeprowadzić referendum w sprawie aktywnych form strajku jako kontynuację sporu zbiorowego, który  związki zawodowe prowadzą z zarządem. Proponujemy, by strajk ten polegał na oznakowaniu szpitala i uczestników symbolami protestu, rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych dotyczących naszego stanowiska i protestu oraz zbiórce podpisów pod petycją skierowaną do zarządu Powiatu Kwidzyńskiego z wnioskiem o wycofanie się z umowy sprzedaży udziałów spółki oraz innych zgodnych z prawem działań z wykluczeniem odstąpienia od pracy.

Kierujemy także apel do najwyższych władz państwowych – Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu o jak najpilniejsze uchwalenie ograniczeń prawnych zapobiegających dalszemu wyprzedawaniu publicznych szpitali samorządowych. Uważamy, że jest to jedyna skuteczna droga do postawienia tamy dalszej dewastacji systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.

Wzywamy także wszystkie instytucje kontrolne czuwające nad przestrzeganiem prawa i nadzorujące gospodarowanie majątkiem publicznym do przeprowadzenia kontroli, czy przyjęte w naszym powiecie rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami i mieszczą się w granicach obowiązujących uregulowań.

Uczestnicy protestu składają serdeczne podziękowanie wszystkim tak licznie nas wspierającym osobom, zarówno prywatnym jak reprezentującym struktury związków zawodowych. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wysłuchać naszych argumentów oraz mediom, które informacje o naszym proteście rzetelnie przedstawiały.

(fox)

Zdjęcia (1)

Podziel się:
Oceń:
 

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe