Kursy językowe dofinansowane w 85% ze środków Unii Europejskiej


 

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza do wzięcia udziału

w dofinansowanych z Unii Europejskiej kursach języka angielskiego oraz niemieckiego

 

Aktualnie prowadzimy rekrutację do trzech projektów:

·       Pomorska Akademia Językowa - 180 godz. kursy języka angielskiego - 398 zł

·       Akademia Językowa na Pomorzu - 120 godz. kursy języka angielskiego / niemieckiego - 288 zł

·       Z angielskim na plus! - 180 godz. intensywny kurs języka angielskiego - 430,60 zł

 

Koszt uczestnictwa to 15% wartości całego kursu.

 

Zajęcia odbywać się będą:

Ø  średnio dwa razy w tygodniu po 2 godz. w godzinach popołudniowo-wieczornych lub

Ø  w innej organizacji dogodnej dla uczestników

Ø  w lokalizacjach w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy

 

Kursy kończą się uzyskaniem przez każdego uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Grupy językowe będą liczyć średnio 10 osób, nie więcej niż 12.

 

Kursy adresowane są do osób spełniających łącznie następujące warunki:

·         w wieku 18 lat i więcej

·         pracują lub zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego

 

W szczególności zapraszamy:

·         osoby o niskich kwalifikacjach

·         osoby w wieku 50 lat i więcej

 

Szczegółowe informacje o kursach dostępne są na stronach internetowych lub pod nr tel.:

·    Pomorska Akademia Językowa - http://masterlang.pl/paj/ tel. 533 324 846

·    Akademia Językowa na Pomorzu - http://masterlang.pl/angielskinapomorzu/

tel. 533 324 847

·    Z angielskim na plus! - http://gdpromesa.pl/angielskinaplus/ tel. 533 324 847

 

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Centrum Szkoleniowego MASTERLANG

Zdjęcia (1)