Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie

Przyjmę do pracy w gospodarstwie osoby w wieku 35-50

Przyjmę do pracy w gospodarstwie osoby w wieku 35-50 lat samotne, bez nałogów, pow. starogardzki. Tel. 697-582-460.