Usługi geodezyjne ARC-STUDIO Łukasz Huszczo

Usługi geodezyjne ARC-STUDIO:

-        Mapy do celów projektowych.

-        Kompleksowa obsługa geodezyjna dla inwestorów indywidualnych.

-        Tyczenie sieci, przyłączy, budynków oraz obiektów budowlanych, w tym naniesienie projektu budowlanego na teren inwestycji.

-        Kompleksowe pomiary powykonawcze budowli, budynków, obiektów drogowych, infrastruktury towarzyszącej oraz sieci.


Zdjęcia (1)

1,00 zł