W ostatnim czasie dzięki Karcie Polaka przybywa nas!

  • 23.08.2018, 13:00
  • Materiał partnera
W ostatnim czasie dzięki Karcie Polaka przybywa nas!
W pierwszej połowie 2018 roku odnotowano wprost rekordowy wzrost liczby wniosków składanych posiadaczy Karty Polaka, występujących o zgodę na zamieszkanie i wsparcie. Czy jest to początek pewnego szerszego trendu, czy jedynie chwilowa reakcja na zwiększenie wsparcia finansowego, jakie znalazło się wśród zmian w ustawie o tym dokumencie? Zapewne pokaże czas, na razie jednak wygląda na to, że mamy się z czego cieszyć.

Więcej pieniędzy to pewniejsza przyszłość

W ciągu ostatniego roku o Karcie Polaka, a ściślej zmianach, jakie weszły w życie w grudniu, słyszeliśmy dużo. Głównym tematem była jednak modyfikacja sposobu, w jaki ubiegający się o nią cudzoziemcy mieli dowodzić swojego polskiego pochodzenia. Dotychczas należało wykazać, że jeśli nie wnioskodawca, to jego przodkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Teraz obywatelstwo, przypomnijmy, wielonarodowościowego przedwojennego państwa, przestało mieć znaczenie.

Jednocześnie jednak, zmiany objęły też m. in. wysokość pomocy finansowej, na jaką mogą liczyć repatrianci. Zakup mieszkania może dziś zostać wsparty kwotą 25 tys. zł. na każdego członka rodziny. Częściowe pokrycie kosztów remontu może zaś oznaczać nawet 6 tys. zł. na głowę, zaś dofinansowanie do czynszu 300 zł. Taki start w Polsce z pewnością jest dużo łatwiejszy.

To właśnie ma być jedną z przyczyn faktu, że, jak podawały media, już w kwietniu 2018 roku wydano trzy czwarte z pieniędzy przeznaczonych na ten rok. MSWiA zapewniało jednak, że środków nie zabraknie. Tysiące posiadaczy karty postanawiają zostać w kraju na stałe.

Jednak żeby właściwie ocenić to, co się dzieje, trzeba wziąć pod uwagę więcej danych, a także poczekać na rezultaty dłuższej obserwacji zjawiska. Liczba zezwoleń na pobyt stały bardzo urosła już w roku 2017, prawie dwukrotnie w stosunku do poprzedniego. Krytykując wprowadzone potem zmiany wskazywano na to, że ustalanie narodowości będzie zadaniem niezwykle trudnym, inni wprost pytali czy przy istniejących potrzebach demograficznych powinniśmy tak selekcjonować przybyszów, skoro mają chęć asymilowania się. Tutaj jednak nie brak było wątpliwości.

Do przesłanek przemawiających za zmianą ustawy był fakt dużej skali nadużyć przy przyznawaniu dokumentu. W 2016 MSZ poinformowało o podjęciu działań w kierunku anulowania Kart Polaka osobom, które fotografowały się z symbolami OUN-UPA. O tym, że za wschodnią granicą Kartę można uzyskać, zamiast pochodzenia posiadając odpowiednią gotówkę, mówiło się nie raz.

Obserwujmy więc nadal wszelkie wskaźniki – jeśli zainteresowanie samym dokumentem i przyjazdem do kraju nadal nie osłabnie, wtedy będziemy wiedzieli, że spełnia on swoje zadanie.

Dziś trudniej o Kartę Polaka – sięgnij po pomoc

Zebranie całej potrzebnej dokumentacji i prawidłowe przygotowanie wniosków jest nadal podstawowym warunkiem, jaki musimy spełnić, jeśli potrzebna nam jest Karta Polaka. Zadanie to bywa bardzo trudne dla osób, które nie zajmują się tym na co dzień. Z pomocą przychodzą im wyspecjalizowani w przeprowadzaniu klientów przez podobne procedury specjaliści, tacy jak Visa and Work. Ich bogate doświadczenie daje pewność, że świadczone przez nich usługi przyniosą spodziewany rezultat. Kompleksowe wsparcie zarówno przed jego podjęciem, jak i na wszystkich etapach starań o upragniony dokument pozwala nie tylko być spokojnym o ich rezultat, ale i zaoszczędzić czas. A przecież starać się o Kartę Polaka warto jak nigdy dotąd!

Materiał partnera
Podziel się: