Obowiązki ciążące na osobie objętej ubezpieczeniem komunikacyjnym OC

  • 27.02.2018, 13:00
  • Grupa Tipmedia
Obowiązki ciążące na osobie objętej ubezpieczeniem komunikacyjnym OC
Wypadek to zdarzenie, które mimo zachowania ostrożności i rozsądku przydarzyć się może każdej osobie. Ślepy los, niefortunna seria wydarzeń, czy też konsekwencje nieplanowanych działań, doprowadzić mogą niestety do sytuacji poza naszą kontrolą, zupełnie niepotrzebnych, najczęściej z przykrymi konsekwencjami. Jakie obowiązki spoczywają na osobie objętej ubezpieczeniem OC komunikacyjnym? Co grozi osobie niedopełniającej obowiązków na niej ciążących? Poniższy artykuł odpowie na te pytania.

Podjęcie niezbędnych działań

Przede wszystkim, gdy już zdarzy się wypadek zachowanie zimnej krwi będzie najlepszym możliwym wyjściem - o ile nie ucierpieliśmy sami i jesteśmy w stanie podejmować racjonalne decyzje. W miejscu zdarzenia staramy się zapewnić maksimum bezpieczeństwa. Chodzi tutaj mianowicie o zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy medycznej (o ile jest potrzebna i w takim też zakresie) oraz w miarę możliwości zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych. Ma to zapobiec powiększeniu rozmiarów szkody. Zawiadomienie Policji jest również tym działaniem, które należy zrobić, gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub też okoliczności wypadku nasuwają podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dodatkowo też pozostałym uczestnikom zdarzenia udziela się informacji o posiadanym ubezpieczeniu, podając nazwę zakładu, numer polisy i dane kierującego. Jednocześnie również należy powiadomić o sytuacji zakład ubezpieczeń, udzielając mu wymaganych wyjaśnień.

Kolejne kroki podejmowane w celu ułatwienia procesu odszkodowawczego

Poszkodowany oraz osoba bądź osoby, które są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym, winne są przedstawić firmie ubezpieczeniowej wszelkie dowody wiążące się ze zdarzeniem. Należy również w ramach możliwości ułatwić przeprowadzenie ustaleń dotyczących okoliczności zdarzenia oraz rozmiaru, wielkości strat. Szkody komunikacyjne wymuszają podjęcie szeregu czynności, a także rodzą również skutki w sferze odszkodowań. Walkę o roszczenia odszkodowawcze zdecydowanie ułatwią racjonalne i przemyślane kroki osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym,  jednocześnie przyspieszając cały związany z tym proces ustaleń i wypełniania formalności.

Niedopełnienie obowiązków

Według specjalistów z firmy Automobilis -„Pamiętać należy, że niepodjęcie odpowiednich, racjonalnych działań, skutkować może powiększeniem rozmiaru szkody. Każde działanie bądź też jego brak, czyli zaniechanie, ciążące na osobach do niego zobowiązanych, przyczynić się może do niepożądanych skutków. Powinniśmy się także zastanowić, czy możemy mówić o zaistnieniu w tych przypadkach winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Czy wskutek ich wystąpienia, wymagane czynności nie zostały podjęte i czy miało to wpływ na zaistnienie bądź zwiększenie zakresu ich odpowiedzialności cywilnej?”

To właśnie w takich sytuacjach firma ubezpieczeniowa może dochodzić zwrotu od tej grupy osób części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub też ograniczyć wypłacane im odszkodowanie. Jednakże trzeba zaznaczyć, że ciężar argumentacji tego faktu spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

Grupa Tipmedia
Podziel się: