Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Aron Czubkowski

Warszawa 00-353
ul. Cicha 1/2

Egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, doręczanie korespondencji, zabezpieczenie roszczeń, protokół stanu faktycznego, spis inwentarza i nadzór nad licytacją to usługi, które świadczy komornik. Warszawa Śródmieście to dzielnica, w której znajduje się kancelaria funkcjonariusza publicznego.