Przepraszam nie wystarczy - Portal o odszkodowaniach

Poznań

W prawie karnym poszkodowany uprawniony jest do tego, by dochodzić swoich interesów na różne sposoby. Osoba, która poniosła szkodę może np. złożyć specjalny wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym. Wzór takiego wniosku ułatwi poszkodowanemu dochodzenie swoich praw.