Powiązane.pl

Poznań 60-313
Grunwaldzka 107

Wartość transakcji przeprowadzanych pomiędzy powiązanymi podmiotami określana jest przez ceny transferowe. Metody ich kalkulacji oraz przypisane im progi transakcyjne zostały określone w odpowiednich aktach prawnych.