Kalkulator umów o dzieło – niezbędne informacje

  • 08.05.2018, 11:00
  • Grupa Tipmedia
Kalkulator umów o dzieło – niezbędne informacje
Dzięki takiemu kalkulatorowi jesteśmy w stanie oszacować koszt, który ponosi osoba w momencie zawierania umowy cywilnoprawnej. Kalkulator zajmuje się wyliczaniem wartości podatku dochodowego, kosztami uzyskania przychodu oraz kwoty, jaka musi zostać wypłacona wykonawcy w ramach zawartej pomiędzy nimi umowy o dzieło. Ponadto, kalkulator w łatwy sposób przelicza kwotę brutto netto.

Kalkulator umów o dzieło – podstawowe informacje

Kalkulator umów o dzieło pozwala oszacować całkowity koszt, jaki wynika z zawarcia umowy o dzieło, a także – wylicza wartość podatku dochodowego za wykonawcę dzieła oraz kwotę, jaką należy wypłacić wykonawcy z tytułu wykonanej umowy.

Jak działa kalkulator brutto netto?

Taki rodzaj kalkulatora umów zajmuje się wyliczeniem poszczególnych składników i obciążenia w związku z rozliczeniem  umowy, a także z jej dopełnieniem.  Jak wygląda kalkulator umów a kwota brutto? Otóż, kwota brutto to należność, jaka wynika z umowy przed potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy; kwota netto zaś , to należności wypłaty pracownikowi dzieła z racji wykonanej pracy i zawartej umowy, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy.

Jak wygląda kwestia progu podatkowego?

Dochód, jaki został osiągnięty w wyniku zawarcia umowy o dzieło jest opodatkowany na ogólnych zasadach – stosowana jest skala podatkowa. Obecnie obowiązują dwie stawki:

  • 18% - pierwszy próg
  • 32% - drugi próg

Co ze zryczałtowanym podatkiem?

W chwili, kiedy kwota brutto pojedynczej umowy nie przekracza 200 zł należy pobrać od niej zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi  18% dochodu. Podatek ten pobiera się od przychodu bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Nie stosuje się go przy umowach, w których wynagrodzenie określone jest stawką godzinową.

Umowa z własnym pracownikiem

Przychód z umowy o dzieło, która jest zawierana z własnym pracownikiem, czyli osobą, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, podlega opodatkowaniu za ogólnych zasadach, jak również na oskładkowaniu.

 

Grupa Tipmedia
--- Artykuł sponsorowany ---
Podziel się: